Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033;
3)w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2021 roku;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
8)w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” w Jakubkowie;
9)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021;
10)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej Łasin.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (19 marca 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 marca 2021, 13:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672