Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2020 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
3)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o;
4)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
5)w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łasin do programu „Wspieraj Seniora”;
6)w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin na lata 2021 - 2028;
7)w sprawie wyrażenia ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
8)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej Łasin. 

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Rafał Radacki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (16 kwietnia 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 kwietnia 2021, 13:09:41)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (23 kwietnia 2021, 07:24:38)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 990