Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
2)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat;
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Łasin. 

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (14 maja 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (14 maja 2021, 10:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541