Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Podjęcie uchwał:
1)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok;
2)      w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXVIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.                                                                         

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (22 lipca 2021)
Opublikował: Sebastian Winkowski (23 lipca 2021, 06:58:05)

Ostatnia zmiana: Sebastian Winkowski (23 września 2021, 12:21:08)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 478