Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033
3)w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
4)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Łasin oraz warunków i zasad korzystania z nich
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
8)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
10)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
12)w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
13)w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Łasin.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXIX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.                                                                                               

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (23 września 2021)
Opublikował: Sebastian Winkowski (23 września 2021, 12:15:01)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (24 września 2021, 09:41:52)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344