Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek sesji:

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin;
2)w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Łasin;
3)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
4)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę;
5)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin;
6)w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie;
7)w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Łasina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
8)w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
9)wprowadzająca zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
10)w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie na lata 2021-2023;
11)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.Informacja w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej Łasin. 

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXX sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (10 listopada 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (10 listopada 2021, 11:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555