Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:
1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2)w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
3)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
4)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2022;
5)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Łasin  na lata 2021-2024;
6)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin ,,Opieka wytchnieniowa’’ - edycja 2022;
7)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’’ - edycja 2022;
8)w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „ Senior+” w Jankowicach;
9)w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łasin do Banku Żywności w Grudziądzu;
10)uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej Łasin


W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXXII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (13 grudnia 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 grudnia 2021, 07:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467