Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Pułkownika Zbigniewa Dębskiego;
1)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
2)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
3)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach i akcjach ratowniczych, ćwiczeniach oraz szkoleniach pożarniczych;
4)w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXXIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (4 lutego 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 lutego 2022, 12:54:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384