Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Łasin;
7)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin na rok 2022;
8)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025.
9.Sprawozdania za rok 2021:
1)z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie;
2)z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Łasinie;
3)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Łasin;
4)z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Łasin;
5)z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej Łasin. 

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XXXIV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się bez udziału publiczności. Jednocześnie informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (2 marca 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 marca 2022, 13:33:40)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (3 marca 2022, 09:02:16)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 761