Zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:
1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
3)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
4)w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

9.Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności za rok 2021 oraz zapoznanie z planami pracy na rok 2022 Komisji Rady.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej Łasin.

Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (1 kwietnia 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (1 kwietnia 2022, 10:05:10)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (1 kwietnia 2022, 10:09:54)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445