Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin;
2)w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, zwanych dalej lokalami, na rzecz  ich najemców;
3)w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności;
4)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
10)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytów;
11)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin:
1)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
2)Zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego;
3)Głosowanie tajne;
4)Odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego;
5)Uchwała Nr XXXVI/…../2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10.Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności za rok 2021:
1)Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie;
2)Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łasinie;
3)Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach wraz z mieszkaniem chronionym wspieranym;
4)Klubów Senior+ na terenie Miasta i Gminy Łasin.

11.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej Łasin.


Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Rafał Radacki (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (14 kwietnia 2022, 14:07:49)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (14 kwietnia 2022, 14:13:32)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 500