Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:
1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
3)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin;
4)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno-Jankowice, gmina Łasin;
5)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin;
6)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Miasta i Gminy Łasin do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego;
7)zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie;
8)w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

9.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łasin:
1)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
2)Zgłoszenie kandydatur na Wiceprzewodniczącego;
3)Głosowanie tajne;
4)Odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego;
5)Uchwała Nr XXXVII/…../2022 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej Łasin.
                                                                         
Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (13 maja 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 maja 2022, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425