Zawiadamiam, że XL sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek sesji:
1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających w okręgu nr 15.
4.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
5.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
6.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
8.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

9.Podjęcie uchwał:

1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033;
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
4)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
8)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin;
9)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie XXXX sesji Rady Miejskiej Łasin.
                                                                         
Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (8 września 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 września 2022, 13:31:36)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (12 września 2022, 10:31:13)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 416