Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Projektowany porządek sesji:

1.Otwarcie sesji Rady.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza sesji.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok;
2)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2033;
3)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok;
4)w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
5)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
6)w sprawie ustanowienia lokalnego programu Miasta i Gminy Łasin „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023;
7)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Wspomnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
11.Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej Łasin.
                                                                         
Informuję o możliwości oglądania relacji z sesji na stronie www.lasin.sesja.pl.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (21 grudnia 2022)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 grudnia 2022, 13:12:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359