Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok;
2)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2033;
3)w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków;
4)zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
5)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy zakładzie produkcyjnym Młyny Szczepanki w miejscowości Szczepanki, Miasta i Gmina Łasin.

10.Przedłożenie planów pracy na 2024 rok oraz sprawozdań z pracy Komisji Rady w roku 2023.
11.Wolne wnioski i zapytania
12.Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej Łasin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (9 stycznia 2024)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 stycznia 2024, 13:43:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205