Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Projektowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum oraz wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Podjęcie uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 
2024-2033;
3)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2023 rok;
4)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Łasin

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (11 kwietnia 2024)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 kwietnia 2024, 13:50:21)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (11 kwietnia 2024, 13:51:32)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236