string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XLIII/293/2018RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 21 czerwca 2018w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz.1152) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/293/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz.1152) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin stanowiący załącznik do uchwały, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (446kB) pdf   Uzasadnienie (199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (25 czerwca 2018, 09:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807