I N F O R M A C J A BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
w sprawie przyjmowania skarg
i wnioskówSkargi i wnioski przyjmują :

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Sekretarz Miasta i Gminy Łasin
Skarbnik Miasta i Gminy Łasin
Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach


Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Łasin od godz 7:15 do godz 15:15, oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, po godz 15:15 do 16:15

Zastępca Burmistrza , Skarbnik, kierownicy referatów oraz pracownicy Urzędu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Skargi , wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej , a także ustnie do protokołu.

Kontakt:
telefon: 56 466 5041,5043
telefaks: 56 466 5046
poczta elektroniczna: umig@lasin.pl

___________________________________

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (16 grudnia 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 grudnia 2014, 12:02:42)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (12 lutego 2016, 11:08:36)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1234