Petycje

Petycje

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 08.06.2020 [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 23.01.2020 [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 12.12.2019 [...]

Petycja - CZYSTE ŚRODOWISKO I ZMNIEJSZENIE TZW. EMISJI WTÓREJ

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 05.06.2019 [...]

Petycja - Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 05.06.2019 [...]

Petycja w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 04.06.2019 [...]

Petycja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 25.09.2018 [...]

metryczka