Petycje

Petycje

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu udrożnienia odpływu wody

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 14.02.2024 [...]

Petycja- możliwość płatności bezgotówkowych

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 28.11.2023 [...]

Petycja w sprawie Podpisów elektronicznych

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 09.11.2023 [...]

Petycja w sprawie godzin włączania oświetlenia ulic na terenie Miasta

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 08.11.2023 [...]

Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 18.09.2023 [...]

Petycja - uroczysta sesja Rady - Konstytucja Marcowa

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 10.01.2023 [...]

Petycja - Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 26.09.2022 [...]

Petycja o postępowaniu z odpadami EPS

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 18.07.2022 [...]

Petycja - Termomodernizacja i Gospodarka odpadami

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 18.07.2022 [...]

Petycja efektywność energetyczna

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 05.07.2022 [...]

Petycja w sprawie uchwał antysmogowych i program ochrony powietrza

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 08.04.2022 [...]

Petycja w sprawie uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 10.03.2022 [...]

Petycja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 11.10.2021 [...]

Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 01.04.2021 [...]

Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Miejską Łasin

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 10.02.2021 [...]

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 08.06.2020 [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 23.01.2020 [...]

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 12.12.2019 [...]

Petycja - CZYSTE ŚRODOWISKO I ZMNIEJSZENIE TZW. EMISJI WTÓREJ

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 05.06.2019 [...]

Petycja - Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 05.06.2019 [...]

Petycja w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 04.06.2019 [...]

Petycja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Udzielono odpowiedzi na petycję dnia 25.09.2018 [...]

metryczka