2016

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

2016

Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin” Oraz o otrzymanym dofinansowaniu

W okresie od 12.06.2016 roku do 31.10.2016 roku na terenie Miasta i Gminy Łasin firma PRO – EKO SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bierzewicach 62, 09-500 Gostynin, wykonała prace polegające na:demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu [...]

OBWIESZCZENIE - Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 sierpnia 2016 r.Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)ogłaszam, co następuje:W dniach od 30 sierpnia 2016 r. do 30 września [...]

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Szanowni Państwo,Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, [...]

metryczka