Archiwum

Archiwum

Uchwała nr XXXVIII/249/2018 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 8 lutego 2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz.2187, z późn. zm. ), oraz § 8 uchwały nr X/71/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji [...]

UCHWAŁA Nr XXXIV/205/2017 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm. ) oraz § 8 uchwały Nr X/71/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania [...]

UCHWAŁA Nr XVII/101/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.  zm. ), § 8 uchwały Nr X/71/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 października 2011r. w sprawie [...]

Uchwała nr VII/29/2015 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 marca 2015 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym .do rejestru zabytków

Uchwała nr VII/29/2015RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 marca 2015w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym .do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece [...]

Uchwała nr XXXIV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 31 marca 2014

Uchwała nr XXXIV/218/2014RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 marca 2014w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i [...]

Uchwała nr XXIII/156/2013 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 lutego 2013

Uchwała nr XXIII/156/2013 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 lutego 2013w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków [...]

Uchwała nr XVII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 30 kwietnia 2012

Uchwała nr XVII/107/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 kwietnia 2012w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków [...]

Uchwała nr XVI /95/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 30 marca 2012

Uchwała nr XVI /95/2012RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 30 marca 2012w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i [...]

Uchwała nr Nr VI/43/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 31 maja 2011

Uchwała nr Nr VI/43/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 31 maja 2011w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece [...]

Uchwała nr V/38/2011 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 25 marca 2011

Uchwała nr V/38/2011RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 25 marca 2011w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece [...]

Uchwała nr XXIII/183/2009 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 26 czerwca 2009

Uchwała nr XXIII/183/2009RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 26 czerwca 2009w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i [...]

metryczka