2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

UCHWAŁA NR LI/414/2023 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników...


Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 13.11.2023 poz. 6957

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin Janusz Heinrich (8 listopada 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (9 listopada 2023, 14:18:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (15 listopada 2023, 08:11:32)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173