2022

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

2022

Uchwała nr XXXVI/299/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 kwietnia 2022 r. sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin

Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr. 78/2022 z dnia 25.05.2022 "stwierdzona nieważność Uchwały"Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 25.04.2022 poz. 2294 [...]

metryczka