2021

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

2021

Uchwała nr XXIX/255/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 05.10.2021 poz. 4856Stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody  Nr 151/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. [...]

metryczka