Wykaz Nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Zarządzenie Nr 342/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 25 stycznia 2021 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia i ustanowienia służebności.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm / zarządzam, co następuje:§ 1Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy [...]

Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 września 2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm / zarządzam, co następuje:§ 1Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń [...]

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 27 marca 2020 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm /  zarządzam, co następuje:§ 1Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na [...]

Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 lutego 2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu, dzierżawy.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm /  zarządzam, co następuje:§ 1Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy [...]

Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 października 2019 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.

Zarządzenie Nr 158/2019Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 29 października 2019 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.   Na podstawie art.35 ust 1 [...]

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.

Zarządzenie Nr  100/2019Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 16 lipca 2019 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu. Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 21 marca 2019 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu

Zarządzenie Nr  50/2019Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  21 marca 2019 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.   Na podstawie art.35 [...]

Zarządzenie Nr 538/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Zarządzenie Nr  538/2018Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 września 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.                  Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 516/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 516/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia  12 lipca 2018 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.  Na podstawie art.35 [...]

Zarządzenie Nr 469/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 marca 2018 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr  469/2018Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  28 marca 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.   Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 445/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 stycznia 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr  445/2018Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  2 stycznia 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie Nr 418/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 23 października 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 418/2017Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  23 października  2017 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie nr 394/.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej i formie przetargu ograniczonego...

ZARZĄDZENIE NR  394/.2017BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 sierpnia 2017r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej i formie przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy [...]

Zarządzenie Nr 389/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Zarządzenie Nr 389/2017Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  16 sierpnia 2017 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany.   Na podstawie art.35 ust 1 [...]

Zarządzenie Nr 349/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 22 marca 2017 roku.

Zarządzenie Nr 349/2017Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 22 marca 2017 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia.na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia [...]

Zarządzenie Nr 345/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 07 marca 2017 roku.

Zarządzenie Nr  345/2017Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 07 marca 2017 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie Nr 307/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr  307/2016Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 21 grudnia 2016 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr 253/2016Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 17 sierpnia 2016 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia . Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 218 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 12 maja 2016 roku.

Zarządzenie Nr 218 /2016Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 12 maja 2016 roku.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 [...]

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 24 listopada 2015 roku.

Zarządzenie Nr  165/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  24 listopada  2015 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .Na podstawie art.35 ust [...]

Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 24 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr  132/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  24 września  2015 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia [...]

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 4 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr  127/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 4 września 2015 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne  przeznaczonych do zamiany [...]

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 106/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 14 lipca 2015 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia [...]

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Zarządzenie Nr  81/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia  27 kwietnia  2015 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .   Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 05 marca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 52/2015Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 05 marca  2015 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia . Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 518/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 20 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 518/2014Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 20 listopada  2014 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia [...]

Zarządzenie Nr 471/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 02 czerwca 2014 roku. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia .

Zarządzenie Nr 471/2014Burmistrza Miasta i Gminy w Łasiniez dnia 02 czerwca  2014 roku.W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z [...]

metryczka