Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomości na sprzedaż

Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

       Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. [...]

Zarządzenie Nr 281/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 280/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 września 2020 r.w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ 1. [...]

Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020r.,poz.65 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art. 25  ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1  i  art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2018.121 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ [...]

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  126/2019BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  30 sierpnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  125/2019BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  30 sierpnia 2019r.w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  77/2019BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  15 maja 2019r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu handlowego,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 509/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  509/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  06 lipca 2018r.w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR 508/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  6 lipca 2018r.w sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 488/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  488/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN  z dnia  15 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta [...]

Zarządzenie Nr 485/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR 485/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia  10 maja 2018r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 484/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  484/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  10 maja 2018r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie NR 466/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

Zarządzenie   Nr  466/2018Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  z dnia  19 marca 2018r.w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność [...]

Zarządzenie Nr 446/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 stycznia 2018 roku. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR 446/2018BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia  2 stycznia  2018r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącego własność Miasta i [...]

ZARZĄDZENIE NR 336/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 15 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.

ZARZĄDZENIE  NR  336/2017BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN  z dnia 15 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin.  Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 277/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE NR 277/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 12 października  2016 r.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

ZARZĄDZENIE NR 241/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR  241/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 240/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 240/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 239/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 239/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 238/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 238/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 237/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 237/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 11 lipca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 [...]

Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 czerwca 2016 r.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr  232/2016Burmistrza Miasta i Gminy Łasinz dnia 24 czerwca 2016 r.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.Na podstawie art.25 ust. 1 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 216/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 06 maja 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 214/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

ZARZĄDZENIE NR 214/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 06 maja 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 201/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR  201/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 22 marca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 200/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 200/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 22 marca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 199/2016BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 22 marca 2016 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne       Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 [...]

Zarządzenie Nr 157/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   157/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 października 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w [...]

ZARZĄDZENIE NR 131/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 23 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 23 września 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 [...]

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 10 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   103/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 10 lipca 2015 r.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie NR 97/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .

ZARZĄDZENIE NR 97/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 26 czerwca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 [...]

Zarządzenie Nr 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  77/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 23 kwietnia  2015 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  72/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 01 kwietnia 2015 r.         w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego [...]

Zarządzenie Nr 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr  70/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 marca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 [...]

Zarządzenie Nr 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  69/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 marca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 [...]

Zarządzenie Nr 68 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  68 /2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 marca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. [...]

Zarządzenie Nr 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   67/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 30 marca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .      Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  [...]

Zarządzenie Nr 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 16 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR   58/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 16 marca 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 [...]

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust 1i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt. 7 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 [...]

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 09 stycznia 2015 r.       w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż        nieruchomości, [...]

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  14/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 09 stycznia 2015 r.w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.Na podstawie art.25 [...]

Zarządzenie Nr 13/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 09 stycznia 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 [...]

Zarządzenie Nr 12/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 09  stycznia 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz [...]

Zarządzenie Nr 11/ 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 09 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2015BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASINz dnia 09 stycznia 2015 r.w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne .Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku  art. 37 ust.2 pkt.1  oraz art.34 [...]

Zarządzenie Nr 509/ 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr  509/ 2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasinz dnia  30 października  2014 roku.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości i udzielenie bonifikaty ,stanowiącej mienie [...]

Zarządzenie Nr 508 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 październik 2014 roku.

Zarządzenie Nr   508 / 2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasinz dnia  30 października 2014 roku.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie [...]

Zarządzenie Nr 507/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 507/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 23października  2014 roku.w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 506/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 506/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 16 października 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 502/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 502/2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.13 ust 2 i 2a w związku art. 11 ust.2 ustawy z dnia 22 [...]

Zarządzenie Nr 501/ 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 501/ 2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października  2014 roku.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku art. 37 ust.2 pkt.l oraz [...]

Zarządzenie Nr 500/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 500/2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października  2014 roku.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust 1 i 2 w związku art. 37 ust.2 pkt.l oraz art.34 [...]

Zarządzenie Nr 499/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014.

Zarządzenie Nr  499/2014Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 października 2014.w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art.25 ust li 2 w związku z art.23 ust.l pkt. 7 oraz art. 40 [...]

Zarządzenie Nr 482/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lipca 2014 roku.

Zarządzenie Nr 482/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 18 lipca 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 464/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 06 maja 2014 roku. w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 464/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 06 maja 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 438/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr 438/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 11 marca  2014 roku.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 437/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr  437/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 11 marca  2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 436/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr  436/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 11 marca 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 435/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr  435/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 11 marca 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 421/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 styczna 2014 roku.

Zarządzenie Nr 421/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 16 styczna 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 420/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Zarządzenie Nr  420/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 16 stycznia 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 419/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Zarządzenie Nr  419/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 16 stycznia 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

Zarządzenie Nr 418/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr  418/2014Burmistrza Miasta i Gminy  Łasinz dnia 16 stycznia 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia [...]

metryczka