Zarządzenie Nr 471/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 02 czerwca 2014 roku. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia .

Zarządzenie Nr 471/2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 02 czerwca  2014 roku.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn zmianami/  zarządzam , co następuje :


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (2 czerwca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (5 czerwca 2014, 09:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064