Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 05 marca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 52/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 05 marca  2015 roku.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .

 Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm /  
zarządzam , co następuje :

§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .
§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (5 marca 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (11 marca 2015, 09:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539