Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 106/2015

Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 14 lipca 2015 roku.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .                     Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm /  
zarządzam , co następuje :


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (14 lipca 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (14 lipca 2015, 11:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447