Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 24 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr  132/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia  24 września  2015 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .     Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm /
 
zarządzam , co następuje :


§ 1 Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2 Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski (24 września 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 września 2015, 14:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698