Zarządzenie Nr 218 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 12 maja 2016 roku.

Zarządzenie Nr 218 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 12 maja 2016 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .


Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm /  
zarządzam , co następuje :


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (16 maja 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (16 maja 2016, 08:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438