Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr 253/2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i  zbycia .

 Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm /  
zarządzam , co następuje :


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (19 sierpnia 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 sierpnia 2016, 10:19:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402