Zarządzenie Nr 307/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr  307/2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 21 grudnia 2016 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (27 grudnia 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (27 grudnia 2016, 12:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497