Zarządzenie Nr 349/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 22 marca 2017 roku.

Zarządzenie Nr 349/2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 22 marca 2017 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia.

na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2016.2147z późn. zm /
 
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (23 marca 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (23 marca 2017, 09:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535