Zarządzenie nr 394/.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej i formie przetargu ograniczonego...

ZARZĄDZENIE NR  394/.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN 
z dnia 22 sierpnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej i formie przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 § 2
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres do trzech lat  w formie bezprzetargowej oraz w formie przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy.
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łasin na okres 21 dni.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 sierpnia 2017, 14:54:20)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (25 sierpnia 2017, 14:48:56)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 694