Zarządzenie Nr 445/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 2 stycznia 2018 roku.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr  445/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia  2 stycznia 2018 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.


Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2016.2147z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (3 stycznia 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (3 stycznia 2018, 14:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519