Zarządzenie Nr 469/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 marca 2018 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr  469/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia  28 marca 2018 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.   Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U.2018.121 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w miejscach zwyczajowo przyjętych i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 kwietnia 2018, 15:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586