Zarządzenie Nr 516/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 516/2018 
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie 
z dnia  12 lipca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne 
przeznaczonych do zbycia. 

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami              /Dz.U.2018.121 z późn. zm /  

zarządzam, co następuje: 

§ 1
Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (12 lipca 2018)
Opublikował: Joachim Grabowski (13 lipca 2018, 11:06:13)

Ostatnia zmiana: Joachim Grabowski (13 lipca 2018, 13:14:23)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592