Zarządzenie Nr 538/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Zarządzenie Nr  538/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin 
z dnia 07 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

                  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jed. tekst z 2018 r. Dz.U. poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem lokal użytkowy warsztatowo- biurowy o powierzchni 179,20 m 2  i wiatę  o powierzchni 111,70 m 2, wchodzący w skład budynków usytuowanych na działce nr  362/1, o powierzchni 0,0770 ha ,  obręb 0021 miasto Łasin , numer księgi wieczystej TO1U/19104/6.

Przeznaczenie lokalu – usługi warsztatowe .

Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno - kanalizacyjne, energię elektryczną i sanitariaty.

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi - 1260,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny do 10-go każdego m-ca z góry. Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły.

§ 2. Wykaz nieruchomości opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy Łasin , stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Termin wywieszenia wykazu: od  07 września 2018 r. do 28 września 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (7 września 2018)
Opublikował: Bartosz Żmuda (7 września 2018, 14:18:53)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (10 września 2018, 09:33:10)
Zmieniono: zmiana tresci

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 489