Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 21 marca 2019 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu

Zarządzenie Nr  50/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia  21 marca 2019 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.   Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U.2018.121 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (26 marca 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (26 marca 2019, 12:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533