Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.

Zarządzenie Nr  100/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 16 lipca 2019 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami      /Dz.U.2018.121 z późn. zm / zarządzam, co następuje: 


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (16 lipca 2019)
Opublikował: Joachim Grabowski (18 lipca 2019, 08:44:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596