Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 października 2019 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.

Zarządzenie Nr 158/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie
z dnia 29 października 2019 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu.   Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (31 października 2019)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 października 2019, 15:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443