Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 lutego 2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia, zamiany, najmu, dzierżawy.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, 
zamiany  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (28 lutego 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 lutego 2020, 13:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571