Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 27 marca 2020 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm /  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (27 marca 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (27 marca 2020, 13:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649