Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 września 2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm / zarządzam, co następuje:


§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (30 września 2020)
Opublikował: Bartosz Żmuda (30 września 2020, 11:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574