Zarządzenie Nr 342/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 25 stycznia 2021 roku. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia i ustanowienia służebności.

Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm / zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustanowienia służebności   stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (25 stycznia 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (25 stycznia 2021, 14:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594