Zarządzenie Nr 418/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr  418/2014
Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 16 stycznia 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. I  przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż działki położonej w Przesławicach  o pow. 0,1100 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 99/2 (grunty orne) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00022830/8
  
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (16 stycznia 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 stycznia 2014, 07:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962