Zarządzenie Nr 420/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Zarządzenie Nr  420/2014
Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 16 stycznia 2014 roku.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.


zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 28 lutego 2014r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
-    lokalu użytkowego  położonego w budynku nr 18  przy ul. Kościuszki w Łasinie gm. Łasin o powierzchni 34,62 m2 ,na działkach  nr 187 o pow.0,0117 zapisanej w Księdze Wieczystej nr TO1U/00021386/3 i nr  188  o pow. 0,0123 ha  , zapisanej w Księdze Wieczystej nr TO1U/00040355/6 obręb Łasin . Współudział w gruncie 3462/25030 części do działek nr 187 o pow. 0,0117 ha i 188 o pow. 0,0123 ha na których znajduje się budynek , zostanie oddany w użytkowanie wieczyste .

§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .

§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (16 stycznia 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (21 stycznia 2014, 07:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780