Zarządzenie Nr 436/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr  436/2014

Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 11 marca 2014 roku.w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. I  przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż działki położonej w Przesławicach  o pow. 0,7700 ha   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 70/2 (grunty orne) dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00022832/2
.    
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski (11 marca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 marca 2014, 08:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703