Zarządzenie Nr 438/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 marca 2014 roku.

Zarządzenie Nr 438/2014

Burmistrza Miasta i Gminy  Łasin
z dnia 11 marca  2014 roku.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego ,na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego.


       Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr.102,poz.651 ze zmianami/.

zarządzam co następuje

§ 1

Przeprowadzić w terminie do dnia  22 kwietnia  2014 r. II przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częścią gruntu  położonego w Szczepankach 35  gm. Łasin oznaczonej w ewidencji jako działka dz. Nr 255/2  o pow. 0,1497 ha  zapisanej w KW 29682.
 
.    
§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach ustalonych Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r .


§ 3

Zastrzec prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawsk (11 marca 2014)
Opublikował: Bartosz Żmuda (13 marca 2014, 08:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081